Ost, smältost och ostprodukt

Handels- och industriministeriets förordning om ost (856/2007) upphävdes med jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012, ändring 308/2013). Förordningen trädde i kraft 1.7.2012.

I den nationella förordningen definieras fortsättningsvis ost, smältost och ostprodukt. Förordningen reglerar märkningarna på förpackningen till ost, smältost och ostprodukt. Om såväl förpackade som oförpackade produkter ska anges produktens fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten eller angiven på det sätt som särskilt bestäms om näringsvärdesdeklarationer och mjölkens ursprung i samband med livsmedlets namn, om det vid tillverkningen har använts något annat än komjölk. Dessa märkningskrav gäller också produkter som införts från något annat håll.

Etablerade benämningar på ostar och ostprodukter, såsom emmentalerost, gruyéreost, edamerost, goudaost, färskost, bondost, kaffeost/brödost, grynost, mjölkkvarg och gräddkvarg får ännu användas, förutsatt att benämningarna inte vilseleder konsumenten.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022