Kaffe- och cikoriaextrakt

Benämningarna på och sammansättningen hos vissa kaffe- och cikoriaextrakt har fastställts. Med kaffeextrakt, lösligt kaffeextrakt, lösligt kaffe eller snabbkaffe avses den koncentrerade vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas. För kaffetorrsubstansen har fastställts en minimigräns som varierar allt enligt det, om det rör sig om torkat kaffeextrakt, kaffeextraktpasta eller flytande kaffeextrakt. Flytande kaffeextrakt får också innehålla sockerarter.

På extrakt ställs också särskilda märkningskrav; minimihalten kaffetorrsubstans ska till exempel märkas ut på kaffeextraktpasta och flytande kaffeextrakt. Märkningen ”koffeinfri” kan göras på sådana kaffeextrakt, i vilka den vattenfria koffeinhalten inte är högre än 0,3 viktprocent av kaffetorrsubstansen.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2022