Bedömning av livsmedelsföretagens tillförlitlighet

Företag som utövar verksamhet inom livsmedelsbranschen ska säkerställa livsmedelssäkerheten, följa livsmedelsbestämmelserna och sörja för konsumenterns säkerhet. Även tillförlitligheten av den ekonomiska verksamheten bedöms genom att till exempel följa betalning av skatter och övriga lagstadgade avgifter.

Fullgöranderapporten som redan används inom flera branscher tas i bruk även inom livsmedelstillsynen. 

Fullgöranderapporten är en uppdaterad sammanställning över de centralaste myndighetsuppgifterna. Fullgöranderapporterna utarbetas av Enheten för utredning av grå ekonomi. Rapporterna hjälper myndigheter med att rikta och genomföra tillsynsåtgärder.

Om tillförlitligheten av en aktör inom livsmedelsbranschen föreskrivs i 7 § i livsmedelslagen. Kravet har trätt i kraft 1.6.2020.

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2021