Verksamhet vid misstanke om matförgiftning

Det finns enligt lagstiftningen skyldigheter för livsmedelsföretagare och kommunala myndigheter då de får kännedom om misstänkta matförgiftningsfall.

Mer information om företagens skyldiheter vid misstanke om matförgiftning hittar du här och om myndigheternas skyldigheter här.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022