Undantagssituationer inom livsmedelsbranschen

Undantags- och störningssituationer inom livsmedelsbranschen kan å ena sidan vara situationer för vilka det finns etablerade anvisningar och verksamhetsmodeller, och å andra sidan nya situationer för vilka nya anvisningar och verksamhetsmodeller krävs. På denna webbplats har vi samlat anvisningar förknippade med båda typerna av situationer. 

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2023