Hälsorisk situation

En livsmedelsburen hälsorisk uppkommer då ett livsmedel innehåller eller misstänks innehålla något som orsakar en hälsorisk. Sådana hälsorisksituationer är bl.a. misstänkta matförgiftningar och återkallelser på grund av främmande föremål samt strålningssituationer. Då det gäller livsmedel kan det som har orsakat faran även vara en följd av oavsiktlig kontaminering eller behandlingsfel, men även avsiktlig kontaminering är möjlig.

Toiminta elintarvikevälitteisissä terveysvaaratilanteissa -ohje valvontaviranomaisille (på svenska lite senare)

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022