Skadedjursbekämpning

Skadedjur som orsakar skada i livsmedel eller hygien inkluderar till exempel skalbaggar, flygande insekter, larver, myror, spindlar, gnagare och fåglar. Alla skadedjur är skadliga eftersom de sprider sjukdomar och förorenar och förstör livsmedel eller dess förpackningar. Fåglar som duvor, måsar och sparvar kan orsaka problem vid lossning, lastning och avfallshantering och i djurstall och foderlager om där finns mat eller rast- och häckningsplatser för dem. Vissa skadedjur som silverfiskar, pälsbaggar och kackerlackor lever vanligtvis inte i livsmedel, men de kan indirekt smitta mat. De måste kontrolleras i hela fastigheten.

Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förhindra förekomsten av skadedjur och att hantera problemet så snart det upptäcks. Avfall ska avlägsnas så snart som möjligt. Vid utomhusförsäljning ska produkterna skyddas till exempel med ett skyddstak. Dörrarna till livsmedelshanterings- och förrådsrum ska vara lufttäta och hållas stängda, och fönster och ventiler ska skyddas med nät.

Förebyggande arbete mot skadedjur i livsmedel

Skadedjur i livsmedel inkluderar skalbaggar och flygande insekter som lever i mat någon gång i sitt liv. Skadedjur är ett särskilt problem för torra produkter som spannmål, spannmålsprodukter, torkad frukt, nötter och kryddor. Olika livsmedel har sina egna typiska skadedjur. Skadedjur trivs och förökar sig vid rumstemperatur. De är inte giftiga eller sprider infektionssjukdomar, med undantag av den tyska kackerlackan, som kan sprida salmonella. Men skadedjur i livsmedel äter mat och lämnar spillning efter sig som gör livsmedlet oätbart.

Bekämpning av skadedjur

Skadedjur kan förebyggas genom att se till att:

 • lager som innehåller torra varor är väl ventilerade
 • dörrar och fönster är stängda
 • livsmedelslokaler är välorganiserade och rena
 • matrester och stänk rengörs från lokaler, utrustning, transportfordon och förpackningar
 • paket förvaras på hyllor
 • produkterna är stängda och skyddade till exempel med lock
 • lagringstemperaturen är under + 18 ° C
 • produkterna förvaras inte utomhus
 • i lager cirkulerar varorna på basis av ”först in - först ut” (FIFO), dvs den äldsta tas i bruk först
 • förvaringskärl rengörs regelbundet
 • avfall slängs så snart som möjligt
 • inkommande varor kontrolleras.

Tecken på skadedjur

Gnagarbesök kan börja misstänkas om spår av mat, skadade förpackningar och avföring är synliga. Hål, larver, kokonger, spindelnät och döda insekter i produkter, förpackningar, väggar eller maskiner är tecken på skadedjur och senast då bör tillräckliga förebyggande metoder ses över.

Utrotning

Om skadedjur upptäcks är syftet att ta reda på problemets typ och omfattning, det vill säga vilka skadedjur är, hur de har kommit in i livsmedelslokaler och hur utbredda de är.

Flygande insekter kan kontrolleras med elektriska fällor. Möss bekämpas med fällor och beteslådor och råttor med beteslådor. Vid bekämpning av gnagare, fåglar, pälsbaggar och kackerlackor är det bra att be om professionell hjälp. Rodenticider för utrotning av råttor har begränsats endast för yrkesbruk. Förorenade varor måste kasseras och produkter som verkar rena kan frysas för att säkerställa att skadedjur inte kan föröka sig där. Torra livsmedel, också oöppnad förpackning, bör inspekteras för skadedjur. Till exempel ska skåp där skadedjur hittats tömmas och lokalen rengöras noggrant.

Företagaren är ansvarig för skadedjursbekämpningen, men kommunala hälsovårdsmyndigheter och miljöhälsovård kan hjälpa till att identifiera skadedjur och professionella experter.

Sidan har senast uppdaterats 19.8.2021