Anmälningar om livsmedel för speciella medicinska ändamål och modersmjölksersättningar kan nu även lämnas elektroniskt

29. april 2020

Om livsmedel för speciella medicinska ändamål och modersmjölksersättningar kan nu också lämnas en anmälan via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster vid sidan om den traditionella blanketten. Inloggning i tjänsten förutsätter skattemyndigheternas Katso-kod.

Med ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avses ett livsmedel som är särskilt berett eller sammansatt och som är avsett fört kostbehandling av patienter, inbegripet spädbarn, och att användas under medicinsk övervakning. Det är avsett att användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter

  • med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, smälta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel eller vissa näringsämnen i sådana eller metaboliter eller
  • som har andra medicinskt fastställda näringsbehov och vars kostbehandling inte kan uppnås enbart genom en anpassning av normalkosten.

En modersmjölksersättning är ett livsmedel som är avsett för spädbarn under de första månaderna och som ensamt tillgodoser näringsbehovet hos sådana spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost.

Om utsläppande av ett livsmedel för speciella medicinska ändamål eller en modersmjölksersättning (med undantag för modersmjölksersättningar framställda av proteinhydrolysater) ska lämnas en anmälan antingen via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster eller så att man sänder en blankett via posten. För mottagningen av anmälan uppbärs en avgift.

Mer information: