Rots (malleus)

Rots eller Glanders är en sjukdom hos hästar, mulor och åsnor som orsakas av bakterien Burkholderia mallei. Smittan kan smitta även till andra djur samt människor. Hästar smittas vanligtvis via förorenad föda eller vatten, eller via luftvägarna. Människan smittas inte speciellt lätt, smitta överförs vid kontakt med sjuka djur. Hos människan är sjukdomen dödlig utan antibiotikabehandling. Rots har senast påträffats i Finland 1942.

Symtom

Hos hästar är sjukdomsbilden i allmänhet kronisk: symtomen är feber, inflammatoriska knölar och sår i övre luftvägarna, förstorade, hårda lymfknutor mellan ganascherna samt ett illaluktande näsflöde. Symtomen i luftvägarna försvåras när sjukdomen utvecklas till lunginflammation med bölder. När bakterierna sprider sig i kroppen bildas bölder i lymfknutorna som spricker och var rinner ut. Hästar kan gå många år med infektionen och blir då farliga smittbärare. Hos åsnor och mulor leder sjukdomen snabbt till lunginflammation och döden.

Diagnos och provtagning

Diagnos ställs genom anamnes, symtombild och laboratorietester. Eftersom sjukdomen är så sällsynt görs tester i Finland nästan enbart för att kunna påvisa att en häst inte är smittad, det vill säga i samband med export och import. Vid testen påvisas antikroppar mot bakterier i serumprov. För testen tar veterinären ett blodprov av hästen.

Smittvägar

Vid den typiska kroniska sjukdomsformen spriden hästen smitta via näsflöde och var. Tiden mellan exponering och symtom varierar från några dagar till flera månader.

Bekämpning och profylax

Rots är enligt den nationella lagstiftningen en farlig djursjukdom som ska bekämpas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker Rots hos en häst ska misstanken omedelbart meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om farliga djursjukdomar ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013.

Den viktigaste förebyggande åtgärden är att säkerställa att inga sjuka eller smittbärande hästar förs in i landet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Rots har senast påträffats i Finland 1942. Sjukdomen är endemisk i Afrika, Asien och Mellanöstern samt i Central- och Sydamerika.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018