West Nile virus

West Nile virus (WNV) ingår i gruppen Flavivirus som orsakar febrila sjukdomar och hjärn- eller hjärnhinneinflammation. Smittan sprids av myggor. Vilda fåglar fungerar som virusreservoar.

West Nile-feber är en sjukdom som i första hand drabbar hästar, människor och fåglar. Hos de flesta som infekteras är smittan symtomfri. I Finland har WNV-infektion inte konstaterats hos djur.

Symtom

Inkubationstiden för West Nile-feber är 7–10 dygn. Hos största delen av de infekterade hästarna förekommer inga symtom. Sjukdomssymtomen hos hästar börjar med feber, 39–40 ºC, som kan avklinga för att sedan stiga på nytt. Drabbade hästar kan uppvisa symtom från centrala nervsystemet, till exempel problem med balans och styrka. Hästarna kan vara överaktiva eller slöa. Ofrivilliga muskelrörelser i form av darrningar kan förekomma i ansikts- och halsregionen, men även förlamningar i ansiktet och ett eller flera ben förekommer. Insjuknade hästar kan gå i cirklar, bli vingliga eller visa tecken på klåda. Så småningom blir djuren slöa (apatiska) och får allt svårare med balansen. I en del fall kan hästarna bli medvetslösa. Fall där rörelsesvårigheterna förvärras inom några dygn leder i allmänhet till döden.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen kan inte diagnostiseras utgående från de kliniska symtomen. Liknande symtom kan orsakas av bland annat andra virus som söker sig till det centrala nervsystemet och förgiftningar. Hästens blod kan undersökas för antikroppar, det vill säga huruvida djuret i fråga har stött på sjukdomsalstraren och försvarat sig mot den. West Nile virus kan påvisas i hjärn- och ryggmärgsprov som tagits av en smittad häst i samband med obduktionen. För att påvisa viruset används molekylärbiologisk RT-PCR-analys.

Smittvägar

De naturliga bärarna av WNV är vilda fåglar, från vilka viruset via insektsbett överförs till främst hästar och människor. Både häst och människa är slutvärdar vilket betyder att infekterade hästar inte överför sjukdomen direkt till andra hästar eller människor.

Profylax

I länder där sjukdomen förekommer är förebyggande åtgärder att undvika bett av insekter som bär på WNV samt vaccin för hästar.

West Nile-feber hos hästdjur och fåglar klassificeras enligt EU-lagstiftningen som djursjukdom klass E (EU 2018/1882), dvs. dens förekomst övervakas. Om veterinären, djurets ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur misstänker West Nile-feber hos dessa djur, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. Den officiella veterinären ska också anmäla West Nile-feber som konstaterats hos ett djur till hälsocentralens läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Mer information om anmälningsskyldigheten gällande djursjukdomar finns på vår webbplats.  

West Nile-feber bekämpas inte enligt lagen, dvs att konstaterade West Nile-feber leder inte till restriktioner för förflyttning av djuren eller andra åtgärder på djurhållningsplats.

Förekomst 

West Nile virus har inte påträffats i Finland. West Nile virus påträffas i nästan hela världen inklusive Afrika, delar av Asien och Europa, Medelhavsregionen och den amerikanska kontinenten. I sommaren 2018 hästar med kliniska symtomen påtraffas i Grekland, Italien, Ungern, Rumänien och Frankrike.

Sidan har senast uppdaterats 29.7.2022