Tropilaelaps spp. -kvalstren

Tropilaelaps spp.  kvalstren som härstammar från Sydostasien är parasiter som skadar binas larver och yngel. Man känner till fyra arter av kvalstren och av dem är  T. clareae och  T. mercedesae patogena med tanke på det europeiska biet  (Apis mellifera).

Symptom

Tropilaelaps -kvalstren förökar sig i cellerna i bisamhällena och suger näring ur larverna och ynglen. Skalet till ett vuxet bi kan kvalstret inte tränga igenom. Kliniska symptom som kvalstret orsakar är oregelbundet yngelmönster, cellock med hål, döda yngel och missbildade vingar och bakkroppar hos bina. Symptomen liknar mycket symptomen på varrosis. Själva kvalstret är litet (bredden 0,6 mm, längden 1 mm) och det är svårt att upptäcka med blotta ögat. Kvalstret är ljusbrunt, det har fyra par ben och odelad kropp.

Sjukdomsbestämning och provtagning

Om man misstänker att  Tropilaelaps -kvalstret förekommer i en biodling skall kvalster eller en bit av en vaxkaka, där kvalster misstänks förekomma, sändas in som prov. Sjukdomsbestämningen bygger på en identifiering av kvalstret med hjälp av mikroskopiska detaljer. De olika Tropilaelaps -arterna kan åtskiljas från varandra med hjälp av molekylmetoder. Suspekta kvalster som påträffats hos införda bin eller sjukdomsdrabbade bisamhällen kan avgiftsfritt sändas in till Livsmedelsverket för identifiering. Proverna sänds till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio.

Spridning

Kvalstret sprider sig foretiskt med vuxna bin och redskap som används vid skötsel av bin. Särskilt bin som införs från Asien bör kontrolleras med tanke på kvalstret.

Bekämpning och förebyggande

En Tropilaelaps spp. -kvalstersmitta är en sådan sjukdom, som enligt djurskyddslagen ska bekämpas och övervakas. Om man misstänker Tropilaelaps -smitta i en biodling, skall en veterinär i tjänsteförhållande till kommunen eller staten (den kommunala veterinären eller länsveterinären) omedelbart informeras om misstanken. Veterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprids.

Uppföljning

Uppföljningen av sjukdomar bland bin bygger på misstankar om sjukdom och näringens egen aktivitet, några regelbundna, lagstadgade uppföljningsundersökningar görs inte.

Förekomst i Finland och på annat håll

Tropilaelaps spp. -kvalster påträffas allmänt i Sydostasien. I Finland eller Europa har sådana aldrig påträffats.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018