Ekofoder för sällskapsdjur

I förpackningsmärkningarna för foder för sällskapsdjur kan man också stöta på termen ”eko”. Eftersom det ännu saknas en gemensam ekostandard för EU kan tillverkningen av sällskapsdjursfoder i de olika EU-medlemsstaterna bygga på antingen en privat eller en nationell standard.

I Finland får foder för sällskapsdjur marknadsföras som ekologiskt producerad om råvarorna och tillverkningen sker enligt ekolagstiftningen. Principen är att konsumenten inte får vilseledas utan att foder som marknadsförs som ekofoder ska vara ekologiskt producerat. När EU:s gemensamma standarder blir klara kan tillverkarna av ekofoder för sällskapsdjur ansöka om inträde i systemet med ekokontroll och övervakningen blir enhetlig.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018