Allmänt tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial

Livsmedelsverket kan bevilja alla ekoodlare tillstånd att använda konventionellt producerat förökningsmaterial (Livsmedelsverket beslut om rätten att använda konventionellt producerat förökningsmaterial inom ekologisk produktion). Se länken till höger.

Tillståndet kan gälla:

  • ett växtslag, om ingen enda sort av arten ifråga är införd i registret, eller
  • en sortgrupp, om inte en enda alternativ sort av samma växtslag i registret är lämplig som alternativ (t.ex. tidiga och vinterpotatissorter)

Tillståndet kan beviljas högst fram till dess att arten eller sorten i fråga införs i registret.

Arter som omfattas av Livsmedelsverkets allmänna tillstånd 31. mars. stryks inte från förteckningen över arter som omfattas av allmänt tillstånd under tiden 1. april - 15. juni, även om nya partier skulle läggas till i registret över ekologiskt förökningsmaterial under perioden. Av denna orsak kan samma sorter under den här tiden finnas både i registret över ekologiskt förökningsmaterial och omfattas av det allmänna tillståndet.

 

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2019