Ekologiskt producerat frön och plantor (förökningsmaterialregister)

Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial bör alltid användas inom ekoproduktionen då så är möjligt. Livsmedelsverket upprätthåller ett register över förökningsmaterial som innehåller allt tillbudsstående ekoförökningsmaterial. Registret baserar sig på anmälningar om tillgången på utsäde och plantmaterial vilka inlämnats av företag som marknadsför ekoutsäde.

Konventionellt utsäde får användas då ekologiskt utsäde inte kan erhållas. Ifrågavarande växtslag infogas då i Livsmedelsverkets generella tillstånd att få använda konventionellt förökningsmaterail. I vissa situationer är det möjligt att använda konventionellt förökningsmaterial trots att ekoförökningsmaterial skulle finnas. Detta förutsätter alltid ett undantagstillstånd av den behöriga NMT-centralen. Möjliga orsaker är exempelvis odlingstekniska orsaker såsom växttid, krav på växtplats eller sjukdomsbenägenhet .

Alla ingående växtslag i en fröblandning borde vara ekologiskt producerade, annars krävs tillstånd av NMT-centralen. Tillståndet är onödigt ifall alla växtslagen ingår i Livsmedelsverkets allmänt tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial.

Här finns svart till ofta ställda frågor om förökningsmaterial i ekologisk produktion.

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2020