Växtskyddet inom ekologisk produktion

Ekologisk produktion använder sig i första hand av val av växtslag och sorter, av växtföljd, av odlingsmetoder och av naturliga fiender till skadegörare för att bekämpa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur. Dessutom kan ogräs bekämpas med ogräsharv, ogräsplockning för hand och flamning.

De ovanstående sätten kan dessutom kompletteras med de medel som uppräknas i verkställighetsförordningens bilaga II ifall de skadegörarspecifika gränserna överskrids. Medlen som används skall fylla kraven i rådande lagstiftning om bekämpningsmedel, och får användas endast för det ändamål som de är godkända för.

Förteckningen över växtskyddsmedel som lämpar sig för ekologisk produktion har sammanställts på basen av de produkter som marknadsförs i Finland och som lämpar sig för ekoodling.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2019