Blanketter och anvisningar för ekoproduktion

Anvisningar för ekoproduktion

1. Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion (7. upplagan, pdf) 
2. Villkor för djurproduktion (10. upplagan, pdf)
3. Villkor för livsmedelsproduktion (5. upplagan, pdf) 
4. Villkor för biskötsel (3. upplagan, pdf)
6. Import (pdf)
7. Foder  (pdf) - Anvisningen uppdateras
9. Förpackning av förökningsmaterial (pdf)
Anvisning för ekoplan - Livsmedel  (pdf) 

Blanketter för ekoproduktion

Genvägar

Anmälan till kontrollsystemet

Då man vill  påbörja ekologisk produktion eller börja marknadsföra ekologiska jordbruksprodukter eller livsmedel, ska man alltid fylla i  och skicka in en anmälningsblankett med grunduppgifter och en tilläggsblankett med uppgifter om verksamheten och sortimentet. Lantbruksföretag ska skicka de ifyllda blanketterna till NTM –centralen , övriga skickar sina till Livsmedelsverket. På blanketterna finns det detaljerade anvisningar och adresser.

Grunduppgifter för anmälan till kontrollsystemet för ekologisk prodution

Med den här blanketten anmäler man sig oberoende av produktionsinrikting. Förutom denna fyller man också alltid i en bilaga till anmälan

Bilaga till ansökningsblankettet

Ansökan riktas till Livsmedelsverket. Du  behöver inte ansöka om  lov att ansöka om lov att använda europalövet, utan den märkningen är obligatorisk på  de ekologiska livsmedlen

Tillståndsansökningar

Växtproduktion

Med blanketten ansöker man om förkortning av övergångstiden eller om tillstånd för parallellproduktion. Blanketten returneras till ELY-centralen.  

Med blanketten söker man tillstånd att använda konventionellt utsäde. Blanketten returneras till ELY -centralen. Ansökan för vårsådda arter skickas in senast 1.5.

Djurproduktion

Blanketten används för samtliga tillstånd inom ekodjurproduktionen. Den returneras till ELY-centralen utom då ansökan gäller undantagstillstånd att använda konventionellt foder vid utfodring av ekologiska djur, då den ska skickas till Livsmedelsverket.   

Informationssökning

Övriga anmälningar till kontrollmyndigheten

Blanketten är avsedd för anmälningar om verksamhetsställen som äktören använder inom ekologisk produktion, tillverkning, lagring och import.

Förändring i verksamheten och utträde ur kontrollen

Blanketten är avsedd för alla anmälningar om förändringar i verksamheten oavsett vilken produktionsinriktningen eller kontrollmyndigheten är .Den kan användas t.ex för att anmäla om ägarbyten, att verksamheten har upphört eller att verksamheten har utökats med någon ny produktgrupp. Aktörer inom jordbruksproduktionen ska returnera blanketten till den lokala ELY-centralen. Övriga aktörer, dvs aktörer inom ekolivsmedel, - foder och förökningsmaterial returnerar blanketten till Livsmedelsverkets registreringskontor

Anmälan förändringar ekomärket luomu

Ekologiska skogsprodukter 

Blanketten är avsedd för ägare till/ administratör för ett skogsområde som är godkänt för ekologisk uppsamling. Med blanketten anmäler man sin årsplan till NTM-centralen. Områdets ägare ska lämna in blanketten senast 31.5 och administratörerna senast den 15.6. 

Modellblanketter och maller

Underleverans

 • Hyres och underleverantörskontrakt (rtf)
  • Modellen “Hyres- och underleverantörskontrakt” innefattar både lokalhyra och köpta tjänster.  Modellen innehåller underleverantörens förbindelse till att följa regelverket om ekologisk produktion.
 • Kontrakt om underentreprenad  (rtf)
  • Modellen "Kontrakt om underentreprenad" kan användas då avtalet gäller endast köpta tjänster, tex spannmål mals till mjöl och allt mjöl återgår till odlaren. Modellen innehåller ett exempel på hur en underentreprenör kan förbinda sig till att följa regelverket om ekologisk produktion.
 • Textmodell
  • Textmodell för överenskommelsen mellan huvudman och underleverantör, som binder underleverantören att sköta verksamheten enligt regelverket för ekologisk produktion

Överensstämmelseförsäkran

GMO-försäkran

Ekoplan

 • växtproduktion (doc)
  • Modellen kan användas som stöd då aktören gör upp den beskrivning av verksamheten (även kallad ekoplan) som är obligatorisk för alla aktörer inom den ekologiska produktionen.

Bokföring och dokumentering

Modeller för lagerbokföring och dokumentering av förändringar i lagerbalansen

Modellkontrakt

Granskningen