Ansökningstiden för tilläggsstöd och ersättning för djurens välbefinnande fortgår t.o.m. 4.2.2019

1. februari 2019

Gårdarna kan lämna in ansökningar om tilläggsstöd med anledning av torkan och om ersättning för djurens välbefinnande på pappersblanketter till och med måndag 4.2.2019. Ansökningstiden för stöden gick ut 31.1.2019, men den förlängs på grund av problem i e-tjänsten.

På kvällen den sista ansökningsdagen förekom det tillfälliga störningar i e-tjänsten Vipu som ledde till att en del jordbrukare inte kunde skicka in sin ansökan. Enligt preliminära uppgifter berodde störningarna på vår tjänsteleverantörs serverbyte som orsakade felsituationer på Viputjänstens ingångssida, så att användaren inte kunde fylla i ansökan.

Ansökningsblanketterna för tilläggsstöd och ersättning för djurens välbefinnande kan lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 4.2.2019. Tilläggsstöd som kompenserar förluster till följd av torkan söks med Livsmedelsverkets blankett 486 och ersättning för djurens välbefinnande söks med blankett 472. Jordbrukarna kan också höra sig för hos kommunen om möjligheten att skicka in blanketterna med e-post.

Livsmedelsverket uppmuntrar jordbrukarna att lämna in blanketterna under tjänstetid så att de vid behov kan få hjälp med ärendet av den egna kommunens landsbygdnäringsmyndighet.

Blankett 486   
Blankett 472

Ytterligare information vid Livsmedelsverket
Lisvmedelsverket.fi: Krisstod 2018
Livsmedelsverket.fi: Ersättning för djurens välbefinnande

Viputjänsten
Informationssystemexpert Maria Jukkola, 029 520 4343

Stöd som kompenserar förluster orsakade av torkan
Överinspektör Lea Anttalainen, 029 520 4128
Överinspektör Riikka Klemola, 029 520 4438

Ersättning för djurens välbefinnande
Överinspektör Timo Keskinen, 029 520 4415

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi