Jordbrukarnas samlade stödansökan öppnas 27.4 – stödutbetalningarna fortgår som normalt

2. april 2020

Livsmedelsverket ser till att stödansökningen och utbetalningen av stöd löper som de ska också i den rådande exceptionella situationen. Förberedelserna för jordbrukarnas samlade stödansökan fortgår enligt planerna. Den samlade stödansökan öppnas 27.4 och slutar 15.6.

Livsmedelsverket rekommenderar att jordbrukarna lämnar in stödansökan via e-tjänsten Vipu. Stöd för landsbygdsutveckling kan sökas i e-tjänsten Hyrrä. Råd 2020-rådgivningsbesök kan genomföras via en elektronisk distansförbindelse, t.ex. WhatsApp-video eller Microsoft Teams.

Utbetalningarna av jordbrukarstöd, stöd för landsbygdsutveckling och marknadsstöd fortgår som normalt. Livsmedelsverket har säkerställt att vikariearrangemangen i stödutbetalningsuppgifterna är tillräckliga. Dessutom har Livsmedelsverket instruerat NTM-centralerna i handläggning av stöden för landsbygdsutveckling i den exceptionella situationen. Om undantagssituationen orsakar ändringar i genomförandet av till exempel ett utvecklingsprojekt för landsbygden eller en investering som fått finansiering, ska stödmottagaren kontakta den NTM-central eller Leadergrupp som beviljat stödet.

Gårdar med likviditetssvårigheter kan ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som underlättar läget i sådana ekonomiska svårigheter som orsakas av förändringar i verksamhetsmiljön. Statsborgen kan sökas med blankett 493 senast 30.4.2020.

Livsmedelsverket uppdaterar aktuella och preciserande anvisningar i coronasituationen på sin webbplats på adressen livsmedelsverket.fi/corona.

Mer information:

överdirektör Matti Puolimatka (landsbygdslinjen)
p. 040 762 5126