Stöd för biodling

Stöd för biodling betalas till biodlare enligt antalet bisamhällen.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att

  • du har registrerad djurens hållningsplatser och djurhållningsverksamheten till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
  • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2022)
  • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stöd kan beviljas om du har fått beskattningsbar inkomst av biodlingen eller om du har haft anskaffningsutgifter för inledande av biodling. I stöd enligt antalet bisamhällen betalas 20,00 euro per bisamhälle.

Du kan ansöka om stöd för biodling elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden börjar 23.5.2022 och tar slut 15.6.2022 kl. 23.59. Du kan ansöka om stöd med personbeteckning eller med FO-nummer.

Du kan ansöka om stöd för biodling med blankett 204. Returnera blanketten till NTM-centralen i Norra Savolax eller till Statens ämbetsverk på Åland. En ansökan som skickats per post anses mottagen i tid om den är poststämplad 15.6.2022.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2022