Stöd för biodling

Stöd för biodling betalas till biodlare enligt antalet bisamhällen.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att

  • du har registrerat dig som djurhållare i fråga om bin
  • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2019)
  • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stöd kan beviljas om du har fått beskattningsbar inkomst av biodlingen eller om du har haft anskaffningsutgifter för inledande av biodling.

Från och med i år kan du ansöka elektroniskt om stöd för biodling i e-tjänsten Vipu. Ansökan inleds 20.6.2019 och avslutas måndag 1.7.2019 kl. 23.59. Du kan ansöka om stödet elektroniskt bara om du sköter dina ärenden med personbeteckning. För samfund och sammanslutningar, dvs. sökande med FO-nummer, är det tyvärr ännu inte möjligt att använda e-tjänsten.

Stödsökande med FO-nummer kan ansöka om stöd för biodling med  pappersblankett 204. Lämna in blanketten till NTM-centralen i Norra Savolax eller på Åland till Statens ämbetsverk. En ansökan som har lämnats in per post anses vara inlämnad i tid om den är poststämplad senast 1.7.2019.

Närmare information om stödet för biodling ingår i de anvisningar för ansökan som finns i anslutning till blanketten.‚Äč