Jordbruksrådgivning (Råd 2020)

Råd 2020 -rådgivningen ger din gård högklassig rådgivning om många ämnesområden. Rådgivningen är förmånlig, eftersom du bara betalar mervärdesskattens andel av de totala rådgivningskostnaderna. Rådgivningsorganisationen får ersättning för rådgivningen och förberedelserna för den.

En gård kan få rådginving för 15 000 euro under perioden 2015–2022.

Känns villkoren för jordbrukarstöd krångliga? 

Du kan få Råd 2020 -rådgivning om:

 • tvärvillkoren
 • villkoren för miljöersättning
 • förgröningsstödets krav
 • villkoren för ersättning för djurens välbefinnande.

Funderar du på din gårds framtid?

Du kan anlita Råd 2020 -rådgivning för:

 • inledande planering av en investering
 • planering av generationsskifte
 • att utveckla din gård om du planerar att till exempel byta produktionsinriktning
 • skuldrådgivning
 • lönsamhetskalkyler

Visste du att Råd 2020 hjälper dig att förbättra produktionsdjurens hälsa och välbefinnande?

Du kan låta göra upp en hälsovårdsplan för produktionsdjuren på din gård som Råd 2020 -tjänst. Planerna görs upp av veterinärer som är godkända som Råd 2020 -rådgivare. Av sakkunniga produktionsdjursrådgivare kan du också få tips om hur du kan förbättra produktionsdjurens välmående.

Djurgårdarna kan nu förmånligt beställa också en välfärdsplan för produktionsdjur. Du kan söka kontaktuppgifter till rådgivaren som gör upp välfärdsplanerna i rådgivarregistret. Som rådgivningsdel väljs ”produktionsdjur” eller ”produktionsdjur, hälsovårdsplaner”.

Vad annat kan rådgivningen erbjuda dig?

Med hjälp av Råd 2020 -rådgivningen kan du:

 • fördjupa dig i villkoren för ekologisk produktion
 • lära dig nytt om växtskydd och integrerad bekämpning
 • höja energieffektiviteten på din gård
 • få mer information om möjligheterna med bioenergiproduktion.

Så här beställer du rådgivning

I rådgivarregistret hittar du en lämplig rådgivare för just din gård:

Rådgivarregister

Välj rådgivare utifrån kommun, rådgivningsmodul, ämnesord eller språk. När du har hittat en lämplig rådgivare i registret ska du kontakta rådgivaren. Han eller hon hjälper dig att beställa rådgivningen.

Rådgivarregistret fungerar bäst med följande webbläsare: Mozilla Firefox (nyaste versionen), Google Chrome (nyaste versionen), Internet Explorer 10 eller nyare.

Alla rådgivare som är godkända att ingå i rådgivarregistret har förbundit sig att ge högklassig och konfidentiell rådgivning. Rådgivaren berättar alltså inte om din gårds angelägenheter till någon.

I Viputjänsten kan du kontrollera hur mycket rådgivningsersättning som fortfarande finns kvar att använda för din gård. Du kan också ge feedback på rådgivningen i Viputjänsten.

I Viputjänsten kan du kontrollera hur mycket rådgivningsersättning som fortfarande finns kvar att använda för din gård

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2021