Vad händer efter övervakningen?

NTM-centralen skickar ett sammandrag av övervakningen till din gård. Sammandraget består av övervakningsobservationer och mätresultat samt uppgifter om enskilda djur.

Du kan anteckna dina åsikter om kontrollen i sammandraget och skicka det tillbaka till den NTM-central som utfört övervakningen. De påpekanden du skrivit ner i sammandraget kan vara till nytta senare om du söker ändring i ditt stödbeslut med en begäran om omprövning.

Du får veta det slutliga övervakningsresultatet i samband med stödbeslutet. Vid behov får du begära omprövning av stödbeslutet hos den NTM-central som utfört övervakningen.

Ändring i ett beslut om begäran om omprövning får du söka genom att lämna in besvär till Tavastehus för-valtningsdomstol.