Vad händer efter övervakningen?

NTM-centralen skickar en inspektionsberättelse om övervakningen till din gård. Inspektionsberättelsen består av övervakningsobservationer och mätresultat samt uppgifter om enskilda djur.

Du kan anteckna dina åsikter om kontrollen i inspektionsberättelsen och skicka den tillbaka till den NTM-central som utfört övervakningen. De påpekanden du skrivit ner kan vara till nytta senare om du söker ändring i ditt stödbeslut med en begäran om omprövning.

Du får veta det slutliga övervakningsresultatet i samband med stödbeslutet. Vid behov får du begära omprövning av stödbeslutet hos den NTM-central som utfört övervakningen.

Ändring i ett beslut om begäran om omprövning får du söka genom att lämna in besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol.    

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2020