Stöd till unga jordbrukare

Stödet till unga jordbrukare är ett nationellt arealstöd som betalas till unga jordbrukare i stödregion C i norra Finland.

Stödberättigande grödor

Till stöd berättigar din gårds åkerareal för jordbruks-, trädgårds- och energigrödor. För att få stödet ska du tillämpa ett odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten och iaktta en del av tvärvillkoren.

Vem är ung jordbrukare?

Du kan ansöka om stöd det år då du för första gången är den huvudsakliga företagaren på din gård. Det första ansökningsåret får du vara högst 40 år gammal.

Villkoren för en stödsökande är i huvudsak samma som för EU:s stöd till unga jordbrukare. Läs mer om stödvillkoren i punkten om stöd till unga jordbrukare.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stödet i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. Kom ihåg att söka stödet varje år.

Livsmedelsverket betalar stödet varje år i december i högst fem års tid.

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2021