Ansökan om djurbidrag börjar 10.2 – villkoren skärps

27. januari 2022

EU:s djurbidrag för i år ändras en hel del. Villkoren för bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag har fastställts genom en statsrådsförordning som utfärdades 27.1.2022.

Gårdar med djur kan ansöka om bidrag i e-tjänsten Vipu 10.2–3.3.2022. Som bäst bereder Livsmedelsverket villkoren för djurbidrag utgående från statsrådsförordningen. Innan ansökningstiden börjar kommer villkoren att publiceras på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Anmälningarna om deltagande i djurbidrag gällde till utgången av år 2021, men i fortsättningen ska bidragen sökas årligen.

Perioderna för fastställande av bidrag ändras

År 2022 är perioderna för fastställande av EU:s djurbidrag som följer:

  • Bidrag för nötkreatur
    • Bidrag för slaktade kvigor 1–31.12
    • Bidrag baserade på utfodringsdagar4–31.12
  • Bidrag för mjölkkor 4–31.12
  • Bidrag för tackor 4–31.12
  • Bidrag för hongetter 4–31.12
  • Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar 1–31.12.

Ytterligare information till stödsökande:

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 27.1.2022
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi)                   
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi