Ansökan om djurbidrag försenas i starten

11. januari 2022

Ansökan om EU:s djurbidrag börjar i e-tjänsten Vipu tidigast torsdag 20.1.2022. Livsmedelsverket har haft som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag under tiden 13.1–2.2.2022. Ansökningstidens början senareläggs eftersom en statsrådsförordning som behöver utfärdas innan ansökan öppnas inte är färdig ännu, den kommer att utfärdas tidigast 20.1.2022. Bidragsvillkoren föreskrivs i förordningen.

Ansökningstiden för djurbidragen löper ut 2.2.2022, även om ansökan öppnas senare än planerat. På så sätt säkerställs det att bidragen kan betalas ut till gårdarna med djur enligt den vanliga tidtabellen.

Fram till utgången av år 2021 gällde anmälningarna om deltagande i djurbidrag  tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor samt får- och getbidrag sökas årligen. Livsmedelsverket informerar närmare om bidragsansökan och om de nya villkoren så snart de har säkerställts.

Ytterligare information till stödsökande:
Stödsystemet för djurbidrag ändras (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi