Återbetalningen av finansiell disciplin börjar 30.9.2021

22. september 2021

Livsmedelsverket börjar betala återbetalningarna av finansiell disciplin för 2020 på torsdag 30.9.2021. Återbetalningarna betalas till de gårdar som har beviljats mer än 2 000 euro i direkta stöd år 2020. Summan som betalas tillbaka är sammanlagt cirka 6,2 miljoner euro.

Genom ett förfarande som kallas finansiell disciplin skär man årligen ner medel för betydande kriser som påverkar produktionen och distributionen av jordbruksprodukter samt när finansiella prognoser ger vid handen att de årliga maximala beloppen av direktstöd kommer att överskridas. Nedskärningen till följd av finansiell disciplin gäller EU-finansierade direkta stöd. Om det återstår medel av de stöd som skurits ner, betalas medlen tillbaka till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin. År 2020 var den finansiella disciplinen 2,906192 procent.

Jordbrukarna får betalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalts till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi