Bäst att söka jordbrukarstöd via webben

23. mars 2020

Livsmedelsverket uppmanar jordbrukarna att använda e-tjänsten Vipu för att sköta ärenden som har med jordbruksstöd att göra. Ansökningstiderna för nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta går ut 27.3.2020. Det är bäst att lämna in ansökningarna i god tid, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.

Det är skäl att undvika att besöka kommunernas landsbygdskanslier. Många kommunkanslier är stängda, så kontakt med kommunen får man bäst genom att ringa eller skicka e-post. Eventuella besök är det bäst att komma överens om i förväg. Kontaktuppgifterna till kommunernas landsbygdskanslier finns på livsmedelsverket.fi.

Omkring 94 procent av jordbrukarna ansöker om stöd via webben, men vid behov kan stöd sökas också på pappersblanketter. Ansökningsblanketten kan man skicka till kommunen antingen i form av en e-postbilaga eller i form av brevpost. Det är säkrast att posta blanketten i god tid före ansökningstidens utgång.

livsmedelsverket.fi finns en samling frågor och svar om hur coronavirusepidemin inverkar på stöden. Livsmedelsverket följer epidemisituationen och uppdaterar informationen enligt behov.

Närmare upplysningar från Livsmedelsverket
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
040 752 3321
mirva.kauppinen@ruokavirasto.fi