De nya villkoren för djurbidrag har publicerats – ansökan börjar i Viputjänsten 10.2

9. februari 2022

Stödvillkoren för EU:s djurbidrag år 2022 har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Villkoren har skärpts. Det är nu ännu viktigare än förr att registeranmälningarna görs i tid. Om det förekommer fel i ett djurs registeruppgifter efter 30.3 kan bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor eller hongetter inte fås för djuret i år. Också sådana registerfel som djurets föregående innehavare har gjort leder till att bidraget uteblir.

I år betalas bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tackor eller hongetter inte alls för djur som föds efter 31.3.

En tjur eller stut som uppfyller stödvillkoren ska oavbrutet vara i stödsökandens besittning i minst 30 dagar under tiden 1.4–31.12.2022. Dessutom ska registeruppgifterna om tjurar och stutar är rätt innan perioden för fastställande av stöd (1.4–31.12.2022) börjar.

Alla anmälningar om deltagande i djurbidrag löpte ut vid utgången av år 2021. Hittills har de anmälningar om deltagande som gårdarna med djur lämnat in gällt tills vidare, men framöver ska bidragen sökas varje år i e-tjänsten Vipu. I år infaller ansökningstiden 10.2–3.3.

Läs de nya stödvillkoren noggrant

Ändringarna i bidragsvillkoren är av stor betydelse för gårdarna med djur, därför är det värt att sätta sig in noggrant i de nya villkoren. Livsmedelsverket har skickat ett nyhetsbrev om ändringarna till gårdarna med djur. Information om ändringarna finns också på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Kommissionens anmärkningar ligger bakom ändringarna

Orsaken till ändringarna av djurbidragen är de anmärkningar som Finland har fått av EU-kommissionen. Kommissionen anser att stödsökandena ska ansöka om djurbidrag varje år och att anmälan om deltagande därmed inte kan gälla tills vidare. På grund av det här upphörde alla anmälningar om deltagande att gälla vid utgången av år 2021.

Villkoren för nationella husdjursstöd förblir oförändrade

De ändringar som görs i anmälningarna om deltagande gäller bara djurbidrag som finansieras av EU. Anmälningarna om deltagande i nationella husdjursstöd är fortfarande i kraft tills vidare, så de behöver inte sökas på nytt i år.

Ytterligare upplysningar på webbplatsen livsmedelsverket.fi:

Nyhetsbrev till gårdarna med djur 9.2.2022   
Stödsystemet för djurbidrag ändras  
Anvisning för ansökan om EU:s djurbidrag  
Vipuanvisning: Ansökan om EU:s djurbidrag  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Iida Parikka
050 518 6117
iida.parikka@ruokavirasto.fi