EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättning börjar betalas ut 10.12

24. november 2020

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2020 på torsdag 10.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp som utgör cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet. I grundstöd betalas cirka 237 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 145 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 15 miljoner euro.

Torsdag 10.12 börjar också restbeloppet av kompensationsersättning för 2020 betalas ut. Det är fråga om cirka 15 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Förskott på ersättningen betalades till gårdarna i oktober. Sammanlagt betalas cirka 74 miljoner euro ut.

Utbetalningen av EU:s nötdjursbidrag börjar 17.12. På grund av ändringar i datasystemen inleds utbetalningen av dem några dagar senare än i fjol. I bidrag för nötkreatur betalas sammanlagt cirka 34,2 miljoner euro, och i bidrag för mjölkkor betalas cirka 21,7 miljoner euro. Av de sammanlagda nötdjursbidragen betalas cirka 70 procent ut i december.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas till gårdarna i juni 2021.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2020

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi