Förskotten på jordbrukarstöd höjs

12. augusti 2021

Livsmedelsverket betalar ut förhöjda förskott på 2021 års programbaserade jordbrukarstöd. Förskotten på de ersättningar som grundar sig på programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland uppgår till 85 procent av ersättningsbeloppet. I normala fall kan 75 procent av ersättningen betalas i förskott, men andelen höjs på grund av att EU-kommissionen har föreslagit ett undantag. Ett motsvarande undantag tillämpades också åren 2015–2020, så förskotten betalas i höst ut i samma proportion som under de föregående åren.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi