Guider om tvärvillkor och om krav på journalföring av jordbruksproduktion har publicerats

7. februari 2022

Livsmedelsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2022 på nätet. Guiden, som ges ut varje år, innehåller de samlade tvärvillkoren. Att tvärvillkoren iakttas är ett krav i samband med de flesta av jordbrukarstöden.

Guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2022 har uppdaterats. Den till jordbrukare riktade guiden innehåller en sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. Kraven som presenteras i guiden utgår från gällande bestämmelser och anvisningar.

Guiderna på ruokavirasto.fi

Tvärvillkor 2022

Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2022 

Ytterligare information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Hanna Muilu
040 670 8786

Överinspektör Maiju Junttila
050 436 5248

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi