Lagringsstöd för trädgårdsprodukter och förskott på växthusstöd börjar betalas ut 22.4

30. mars 2021

Torsdag 22.4.2021 börjar Livsmedelsverket betala ut förskott på stöd för växthusproduktion för år 2021 och lagringsstöd för trädgårdsprodukter för år 2020.

I förskott på stöd för växthusproduktion betalas sammanlagt cirka 13,7 miljoner euro. Förskottet utgör cirka 60 procent av det stödbelopp som sökts. Restbeloppet av växthusstödet betalas ut i juni 2021.

Mindre lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Utbetalningarna av lagringsstöd för trädgårdsprodukter uppgår till sammanlagt cirka 1,9 miljoner euro. I år är stödbeloppet per stödmottagare mindre än förväntat i stödområde AB. Minskningen beror på att ansökningarna var fler än vanligt och på den totala summan i stödområdet. Stödnivån är cirka 40 procent lägre än förväntat.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 18.3.2021: Stödnivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2020 har fastställts

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi