Nationella åkerbaserade stöd betalas ut med början 26.11

10. november 2020

Från och med 26.11 betalar Livsmedelsverket ut de nationella åkerbaserade stöden. Utbetalningen kan inledas redan i november eftersom stödnivåerna inte kommer att ändras under återstoden av året. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerbaserade stöd, det vill säga allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta, som betalas till gårdarna uppgår till cirka 20 miljoner euro. 

Information om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2020

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi