Stödet för renhushållning kan sökas på nätet 9.8–1.9.2021

9. augusti 2021

Stödet per djur för renhushållning kan sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till 1.9.2021. Utövarna av renhushållning kan logga in i Viputjänsten med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Bilagor till ansökan kan skickas in via Vipu och uppgifterna från renlängden förmedlas direkt från renbeteslaget till NTM-centralen i Lappland som handlägger ansökningarna.

Livsmedelsverket uppmuntrar de sökande att uträtta sina ärenden på nätet, men den som vill kan fortfarande ansöka om stödet också på pappersblankett. Ansökningsblankett 227 kan skrivas ut på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Blanketten lämnas in till NTM-centralen i Lappland. Det är ännu inte möjligt att uträtta ärenden för ett dödsbos räkning i Viputjänsten och därför måste de som ansöker om stöd i egenskap av ett dödsbo lämna in ansökan på pappersblankett.

För att få stöd krävs det att hushållet äger minst 50 livrenar. Tidigare var kravet 80 livrenar. Stödet betalas ut till utövare av renhushållning i oktober 2021. Stödbeloppet som betalas är 28,50 euro per ren.

Mer information om stödet för renhushållning hittas på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi