Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är oförändrad våren 2021

2. oktober 2020

Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2021. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2020 till största delen betalas ut under ansökningsåret. Det är meningen att gårdarna ska få in pengarna på kontot enligt samma tidtabell som följdes våren 2020.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi