Vad är växthälsa?

Välkommen till växthälsans värld. I år firar vi det Internationella växtskyddsåret. Friska och välmående växter är ett livsvillkor för vårt liv. Genom att skydda växterna skyddar vi livet.

Kansainvalinenkasvinterveysvuosi2020_twitter_SE.jpg

Om växter blir sjuka kan det i värsta fall leda till brist på mat. Växtsjukdomar och skadegörare som sprids till nya områden försvårar dessutom växtproduktionen och skadar naturen och skogsbruket. Växtskyddslagstiftningen och tillsynen är avsedda att förhindra spridning av betydande växtsjukdomar och skadegörare till nya områden. Vi har alla möjlighet att påverka växternas och skogarnas hälsa exempelvis genom att ge akt på omgivningen för att upptäcka växtskadegörare.

På de här sidorna hittar du information om


I materialbanken hittar du videor, presentationer och annat material om ämnet.

För skolorna finns det undervisningsmaterial.

Se också vanliga frågor.

Kasvinterveysvuosi2020_SE_vaaka_rgb.png

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2020