Till medierna

Kontaktuppgifter

Livsmedelsverkets kommunikation hjälper medierna att finna den information och de experter som de behöver. Kontakta oss då du behöver information om vår verksamhet eller någon att intervjua för din artikel.

Du når oss på telefonnumren nedan. Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi Du kan också sända e-post till adressen info@ruokavirasto.fi.

Jari Eloranta
kommunikationsdirektör
Staben
0295 20 4167
040 714 5810

Riika Isola
kommunikationsexpert
Avdelningen för landsbygdsutveckling
0295 31 2405
040 714 5768

Katriina Jauhiainen
kommunikationsexpert
Avdelningen för livsmedelssäkerhet
0295 20 4328
050 406 5832

Pia-Maria Jokipii
kommunikationsexpert
Avdelningen för jordbruk
0295 20 4337
040 167 9112

Perttu Saralampi 
kommunikationsexpert
Avdelningen för djurens hälsa och välfärd
0295 20 4980
0400 951 937

Sinikka Torssonen
kommunikationsexpert
Avdelningen för växtproduktion
0295 20 5078
040 550 5085

Grafiskt material och bilder

Du kan ladda ner Livsmedelsverkets grafiska material och bilder från material- och bildbanken. I tjänsten finns logor för webb- och tryckändamål samt bilder på ledningen. Ingen registrering behövs för tjänstens öppna data. 

Material- och bildbank

Följ med våra pressmeddelanden

På vår webbplats

På Twitter

I Facebook

Prenumerera på pressmeddelanden

 

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2022