Kundservice för import och export av sällskapsdjur och hästar från EU-länder, Norge och Schweiz

På grund av minskade resurser har Livsmedelsverket varit tvungen att stänga av kundservicen för import och export av sällskapsdjur och hästar till eller från EU-länder, Norge och Schweiz från och med den 30.6.2024.

Information om import och export av djur och deras könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz finns på Livsmedelsverkets nätsidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/ .

Om ni önskar personlig rådgivning, och också rådgivning gällande systemet TRACES, kan ni kontakta er lokala kommunalveterinär eller länsveterinären i ert närmaste Regionförvaltningsverk. Kontaktuppgifter för dessa myndigheter finns på Livsmedelsverkets nätsidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/veterinarer2/ .