Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd

Vilka uppgifter finns att få i tjänsten?

Här ser du vilka stöd som har betalats ut från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet är att öka transparensen för hur landsbygdsfonderna används.

I webbtjänsten offentliggörs

  • stödmottagarens namn
  • beskattningskommun
  • beloppet av stöd från garantifonden och landsbygdsfonden.

Stöd som betalats av enbart nationella medel publiceras inte i söktjänsten. Om du vill ha uppgifter om offentliga nationella stöd som rör en enskild stödmottagare får du dem av kommunen eller NTM-centralen.

Enligt kommissionens riktlinjer publiceras inte namnen på dem som fått högst 1 250 euro i stöd.

Uppgifter som flera stödmottagare kan begäras hos Livsmedelsverket. Anvisningar om hur du anhåller om uppgifter får du från Livsmedelsverket, begäran om uppgifter.

Så här använder du webbtjänsten

Välj kalenderår eller EU-budgetår (16.10–15.10). Klicka på Sök. Resultaten sorteras så att de som fått mest stöd visas överst på listan.

Kalenderår

Du kan begränsa sökresultaten med knappen Sökvillkor eller genom att skriva namnet på en stödmottagare eller en kommun i sökfältet högst upp på sidan. Funktionen Valda sökvillkor visar de begränsningar du gjort. Klicka på Information om stöden för att visa beskrivningar och förklaringar för stödtyperna. Klicka på + efter kommunuppgiften för att visa en mer specificerad indelning enligt stödtyp. Med knappen längst ner till höger på sidan växlar du mellan tabellvy och diagramvy.

Budgetår

Du kan göra val med knapparna Stödmottagare och Kommun eller genom att skriva namnet på en stödmottagare eller en kommun i sökfältet högst upp på sidan. Begränsning enligt stödbelopp anger du i fältet Stöd sammanlagt. Ändra vilka fonder som ska visas med knapparna Välj fonder som visas.

Ta bort alla val med knappen Radera sökvillkor längst upp på sidan.

Klicka på + efter kommunuppgiften för att visa en mer specificerad indelning enligt stödtyp.

Frågor och svar

Varför offentliggör Livsmedelsverket även uppgifter om stöd till privatpersoner?

I webbtjänsten offentliggörs också uppgifter om stöd till privatpersoner. EU-lagstiftningen förutsätter att uppgifterna om alla stödmottagare ska offentliggöras. Syftet är att öka transparensen för hur landsbygdsfonderna används.

Varför offentliggör Livsmedelsverket inte uppgifter om nationella stöd?

EU:s rättsakter som handlar om offentliggörandet av stöd gäller bara stöd från EU-fonder. Uppgifter om enbart nationellt finansierade stöd offentliggörs inte i webbtjänsten, eftersom det inte finns bestämmelser om offentliggörandet av stöduppgifter i den nationella lagstiftningen.

När offentliggörs stöden?

Stöduppgifterna publiceras senast den 31 maj året efter EU:s budgetår. EU:s budgetår börjar 16.10 och slutar 15.10 följande år.

Hur beräknas stödbeloppen?

Uppgifterna i webbtjänsten baseras på utbetalningar som gjorts under ett kalenderår eller budgetår. Om en stödmottagare har återbetalat stöd till exempel på grund av ändringar i mängden djur eller areal, visas nettosumman i tjänsten.

Uppgifterna om ett stöd kan inkludera utbetalningar eller återbetalningar från flera år. Stödbeloppen innefattar både stöd som är helt finansierade av EU och stöd som innehåller nationell medfinansiering, till exempel miljöersättningar samt företags- och projektstöd.

Oriktiga uppgifter?

En stödmottagare har rätt att få sina oriktiga uppgifter rättade. Om du upptäcker ett fel kan du kontakta Livsmedelsverket för att få felet rättat.

Önskar du närmare upplysningar?

Ta kontakt med e-post till adressen tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2022