Nekka – e-tjänst för skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan

Nekka_kuva.jpg

E-tjänsten Nekka är en webbtjänst för ansökan om skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan. I Nekka kan du:

 • fylla i och skicka in ansökan om registrering som kund samt skriva ut ett beslut om registrering som kund
 • fylla i och skicka in ansökan om registrering av verksamhetsställen samt skriva ut ett beslut om registrering av verksamhetsställe
 • redigera dina egna uppgifter och uppgifter om de verksamhetsställen som du äger
 • bemyndiga leverantörssökande att söka stöd för din räkning; obs! bemyndiga också distributionsställena i Nekka
 • ägaren kan i Nekka anmäla läsårsuppgifter till leverantörssökanden och Livsmedelsverket, och leverantörssökanden kan ladda upp läsårsuppgifterna i sitt system i form av en xml.fil och/eller skriva ut dem för att behandlas
 • göra upp stödansökan manuellt eller i form av en xml-fil 
 • skicka in stödansökan till Livsmedelsverket och skriva ut den åt dig själv
 • bläddra i beslut som givits på stödansökningar du skickat in.

Inloggning

Logga in i e-tjänsten Nekka med Skatteförvaltningens Katso-koder. Ansök om Katso-kod i Skatteförvaltningens e-tjänst Katso. Studera ansökan om och användning av Katso-koden på Skatteförvaltningens webbplats.

Med Katso-underkod kan man sköta ärenden som rör skolmjölksstöd och skolfruktsstöd. Din organisations Katso-huvudanvändare skapar koderna för innehavaren av underkoden. När underkoden skapas måste man se till att underkodens roll är Nekka -basanvändare. Om Livsmedelsverket inte finns med i rullgardinsmenyn bland andra myndigheter, måste tjänsten först tas i bruk i punkten Servicetjänster. Skriv på övre raden Livsmedelverket, välj sedan Sök och i sökresultaten Aktivera. Mer info får du i Skattemyndighetens anvisning här.

Identifieringen via Katso baserar sig på ägarens FO-nummer. Verksamhetsställets ägare som har ett FO-nummer kan administrera Katso-koderna på det sätt ägaren anser vara bäst, till exempel genom att ansöka om Katso-underkoder för flera användare.

Funktoner enligt typ av sökande 

En leverantörssökande kan via Nekka

 • registrera sig som kund för skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan
 • administera sina egna kunduppgifter
 • se uppgifter om verksamhetsställen som beviljat leverantörssökanden en fullmakt
 • ta emot läsårsuppgifterna och ladda upp dem i sitt system i form av en xml.fil och/eller skriva ut dem på papper
 • göra upp stödansökningar manuellt eller genom att ladda upp en xml-fil
 • skicka in och skriva ut stödansökningar
 • bläddra i och skriva ut beslut om stödansökningar som sökanden skickat in

En kommun eller ägare till en privat skola eller privat daghem (kommunsökande eller självständig sökande) kan via Nekka

 • registrera sig som kund för skolmjölksstöd och stöd till frukt i skolan
 • registrera skolor och daghem som den äger som godkända verksamhetsställen och skriva ut registreringsbeslut
 • uppdatera sina egna och sina verksamhetsställens uppgifter
 • avsluta en registrering av sig själv eller sina verksamhetsställen
 • bemyndiga en produktleverantör att söka stöd för sin räkning för utvalda enskilda skolor och daghem och för distributionsställen och dess underställda verksamhetsställen
 • anmäla läsårsuppgifter till leverantören och Livsmedelsverket
 • göra upp stödansökan manuellt eller genom att ladda upp en xml-fil
 • skicka in och skriva ut stödansökningar
 • bläddra i och skriva ut beslut om sina inskickade stödansökningar.
Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018