Anvisningar av utsädeskontroll

Certifiering

Provtagning

Sjukdomsbestämningar som gör på spannmål

Odlingsgranskning

Sortkännetecken och sortbegränsningsgrupper

Produktion av certifierad utsädespotatis

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2020