Anvisningar för utsädeskontroll

Certifiering

Provtagning

Sjukdomsbestämningar

Odlingsgranskning

Sortkännetecken och sortbegränsningsgrupper

Produktion av certifierad utsädespotatis

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.4.2022