Förkommet hygienpass

1. Den ena delen av hygienpasset (intyget i pappersformat eller kortet) har förkommit

 • Ta i första hand kontakt med den ursprungliga hygienpasstestaren, men om det inte lyckas, kan vilken hygienpasstestare som helst bevilja ett nytt hygienpass
 • Den del av hygienpasset som finns kvar överlämnas till hygienpasstestaren
 • Hygienpasstestaren beviljar ett nytt hygienpass

2. Hygienpassets båda delar har förkommit

 • Bara ursprungliga hygienpasstestaren kan bevilja ett nytt hygienpass och endast om den ursprungliga testblanketten ännu finns i testarens arkiv
 • Det är hygienpasstestarens skyldighet att arkivera de dokument som ligger till grund för beviljandet av hygienpasset (såsom testblanketten) för fem år (före 1.1.2020 tre år) efter det datum då hygienpasset beviljades

3. Hygienpassets båda delar har förkommit och den ursprungliga hygienpasstestaren har inte testblanketten

 • Hygienpasstestet ska tas om

4. Hygienpassets båda delar har förkommit och hygienpasset var beviljat på basis av en examen eller en utbildning

 • Alla personer som arbetar i livsmedelslokaler och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel måste genomgå ett hygienpasstest med godkänt resultat för att få ett hygienpass.

  Obs! Hygienpasset kommer från och med den 1 januari 2020 (livsmedelslagen 297/2021), inte att fås på basis av en lämplig examen eller utbildning inom livsmedelsbranschen. Ett hygienpass som tidigare än den 31.12.2019 har beviljats på basis av examen eller utbildning är giltigt, om hygienpasset finns kvar. Om båda delarna av hygienpasset, både kortet och papperscertifikatet, tappas, måste man avlägga hygienpasstestet med godkänt resultat för att få ett nytt hygienpass.

Kontaktuppgifterna till nästan alla hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket finns på länken "Listan av hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till hygienpasstestarna får du från Livsmedelsverkets kundtjänst hygienpass:

 • hygieniapassi@ruokavirasto.fi
 • Servicenummer 029 5300 402 tisdagar kl. 9–12.
Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021