Vem ska ha hygienpass?

Hygienpass krävs om man

  • hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel i arbetet och
  • arbetar i en livsmedelslokal (exempelvis caféer, restauranger, snabbmatsrestauranger, storkök, livsmedelsbutiker och fabriker som framställer livsmedel).

Hygienpass krävs även av exempelvis arbetsgivaren, studerande och praktikanter ifall ovan nämnda villkor uppfylls.

Hur snart ska man skaffa hygienpass?

Hygienpass ska skaffas senast inom 3 månader efter att arbetet inleddes. Till de tre månaderna räknas även retroaktivt tidigare arbete inom livsmedelsbranschen för vilka hygienpass krävs. Man får arbeta 3 månader i en livsmedelslokal utan hygienpass, även om man hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Vem behöver inte ha hygienpass? 

Livsmedelsverket har sammanställt en tabell över vad som betraktas som hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel och vem som ska ha hygienpass. Det presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel. I tabellen finns också de grupper som enligt 19 § i livsmedelslagen (297/2021) inte behöver ha hygienpass även om de arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel. Tabellen finns på Livsmedelsverkets webbplats under Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel.

Om hygienpass inte krävs, ska man ändå ha hygienkompetens?

Enligt livsmedelslagstiftningen ska alla som arbetar i livsmedelslokal ha tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det är arbetsgivarens skyldighet att vägleda och ge råd samt att vid behov utbilda alla livsmedelsarbetare om livsmedelshygien.

Du får också ytterligare information av arbetsgivaren som är ansvarig för att de arbetare har hygienpass som behöver det i arbetet. Livsmedelsföretagaren kan be kommunens livsmedelstillsyn om ytterligare information.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2021