Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokaler: krävs det hygienpass eller utredning av hälsotillstånd om salmonellasmitta?

Av personer som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel krävs hygienpass (19 § 1 mom. i livsmedelslagen 297/2021) och utredning av hälsotillståndet om salmonellasmitta (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) och förordning 146/2017).

Livsmedelsverket har sammanställt en tabell över vad som anses vara hantering av oförpackade lättfördärvliga livsmedel och vad som inte anses vara det. Detta presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel.

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokalen Tabell, pdf (uppdaterad 17.6.2021)

Institut för hälsa och välfärds åtgärdsanvisning för salmonellafall

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2022