Butiker

Ska personer som arbetar i kassan i en livsmedelsaffär ha hygienpass?

Hygienpass krävs inte om den anställda utöver att arbeta i kassan inte hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel (exempelvis manuell betjäning vid kött- och fiskdisken).

Ska de som arbetar på frukt- och grönsaksavdelningen i livsmedelsbutiker ha hygienpass?

Ja, ifall arbetarna ytterligare bearbetar det vill säga skalar, tärnar eller förpackar skalade/tärnade vegetabilier (grönsaker, frukter, bär, svampar). Då vegetabilier skalas eller tärnas försvagas hållbarhetsegenskaperna betydligt. 

Hygienpass krävs inte om arbetarna iordningsställer vegetabilier för försäljning, som exempelvis att de skär upp vegetabilier i mindre bitar för försäljning (till exempel halvering av vitkål). Här är det inte fråga om hantering av oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Behöver de som arbetar i manuell betjäning över disk ett hygienpass?

Ja, ifall arbetarna hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel (uppskärningar, fisk, kött et cetera i manuell betjäning över disk). Om en person arbetar med till exempel manuell betjäning där det gräddas och säljs bageriprodukter som inte är lättfördärvliga (till exempel bullar, semlor, bröd) krävs inte hygienpass.

Behöver produktdemonstratörer som arbetar i butiker ha hygienpass? 

Ja, ifall produktdemonstratörerna arbetar i en livsmedelslokal och hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel i arbetet, exempelvis då en demonstratör tillreder mat och därmed hanterar till exempel rått kött, rå fisk eller rått fjäderfäkött och portionerar ut produkten till kunden för att avnjutas omedelbart eller förpackar den till försäljning, eller om demonstratörerna tärnar till exempel grönsaker och förpackar dem för försäljning.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019