Barn under skolåldern

Rekommenderade intag av vitamin A och fastställda gränser för intaget

Modersmjölken och modersmjölksersättningar tillfredsställer behovet av vitamin A hos barn under 6 månader. För 6-23 månader gamla barn är det rekommenderade intaget vitamin A 300 μg RE om dagen, för 2-5 år gamla barn 350 μg RE om dagen och 6-9 år gamla barn 400 μg RE om dagen. Långtidsintaget av vitamin A i form av retionider borde hos 1-3 år gamla barn inte överstiga 800 μg RE om dagen och hos 4–6 år gamla barn 1100 μg RE om dagen.

Konsumtion av lever och leverrätter

Lever är ett mångsidigt födoämne som innehåller rikliga mängder folat, vitamin A och järn. Hos barn under skolåldern kan intag av lever ändå också medföra risker och därför borde konsumtionen av leverrätter begränsas. I lever förekommer vitamin A i form av retionider som i kontinuerligt rikliga doser kan medföra hälsorisker. Symptomen på överintag av vitamin A är allmänna symptom såsom huvudvärk och trötthet jämte symptom som yppar sig i matsmältningskanalen, huden, nervsystemet och rörelseorganen. Förgiftningsfall orsakade av födoämnen är ändå mycket sällsynta.

Livsmedelsverket och Statens näringsdelegation har gett följande rekommendation om konsumtionen av lever och leverrätter bland barn under skolåldern 1

Spädbarn (barn under 1 år)

Lever och alla typer av leverrätter skall undvikas i kosten.

Barn under skolåldern

  • Leverkorv och leverpastej tillsammans högst 70 g i veckan (cirka 4-5 skivor/vecka)
    och
  • Leverlåda högst 300 g (3/4 låda färdigmat) i månaden
    varvid
  • Leversås och leverbiff skall undvikas

1Rekommendationen bygger på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras (nuvarande Livsmedelsverket) riskbedömningsrapport ”Intake of vitamin A from liver foods among Finnish 1-, 3- and 6-year old children – quantative risk assessment”, (pdf), (Evira Research Reports 7/2008). 

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019