Kräftdjur och blötdjur (musslor, bläckfisk, ostron, sniglar)

Kräfta och hummer är kräftdjur. Musslor, ostron, bläckfisk och snäckor såsom sniglar är åter blötdjur.
En stor del av kräft- och blötdjursallergikerna är allergiska mot fler än en kräftdjursart. Korsallergi mellan fiskallergi och kräftdjurs/blötdjursallergi har inte konstaterats. Kräftdjurallergi är ofta bestående. Precis som de känsligaste fiskallergikerna kan också kräft- och blötdjursallergiker få symptom rentav via andningsluften då kräftdjur och blötdjur tillreds.

I Finland äts relativt små mängder blötdjur. I Sydeuropa och i de asiatiska kustområdena är användningen av blötdjur som lever i havet (såsom bläckfisk) mycket vanligare. I kinesiska maträtter (såsom soppan dim sum) till exempel är blötdjur mycket vanligare. I Frankrike och övriga Sydeuropa äts en hel del sniglar.

Påskrifter på förpackningar

Kräftdjur och blötdjur skall alltid anges med sina egna namn i påskrifterna på förpackningar.

Namn på finska och engelska:

  • räka, shrimp/prawn, katkarapu
  • flodkräfta, crayfish, jokirapu
  • hummer, lobster, hummeri
  • kammussla, scallop, kampasimpukka
  • blåmussla, mussel, sinisimpukka
  • ostron, oyster, osteri
  • bläckfisk, octopus/squid/cuttlefish/cephalopod, mustekala
  • snigel, snail, etana
  • blötdjur, mollusc, nilviäinen
  • snäcka, gastropod, kotilo
Sidan har senast uppdaterats 26.11.2018