Tillsatser

Överkänslighet mot tillsatser är sällsynt. Några tillsatsämnen kan ändå förorsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Svavelföreningar (E 220-E 228) kan i mycket få fall orsaka allergi, men symptomen är vanligen en annan typ av överkänslighetssymptom, som astmatiker kan få av föreningarna. Svavelföreningar finns i torkad frukt, potatismosflingor, druvbaserade drycker, vin och cider. Svavelföreningar (i praktiken sulfiter) används vid lagring av viner. Maximala tillåtna mängder har fastställts i lagstiftningen. Rödvin håller sig bättre än vitt vin och sulfithalterna är således lägre i dem. Söta viner innehåller mer sulfiter än torra viner. För tillsynen över alkoholdrycker svarar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (www.valvira.fi).

Av färgerna kan karmin E 120 orsaka allergiska symptom. Karmin används bland annat i sötsaker och bitter.

Hos mycket känsliga ägg- och sojaallergiker kan lecitinet (E 322) i sojan/ägget orsaka symptom. Lysozym från hönsägg (E 1105) kan också ge äggallergiker symptom. Lysozym används vid framställning av mognad ost och vin.

Päskrifter på förpackningar

Tillsatser skall alltid anges med sitt eget namn eller E-koden i påskrifterna på förpackningar.
Tillsatser som innehåller ämnen som eventuellt orsakar överkänslighet skall anges med sitt eget namn så, att också beståndsdelen som orsakar överkänslighet framgår av namnet (exempel sojalecitin och lysozym (från hönsägg)). Svaveldioxid/sulfiter skall anges på förpackningen med sitt eget namn, om halten överstiger 10 mg/l uttryckt som svaveldioxid (SO2).
 
Sidan har senast uppdaterats 9.4.2020