Ämnen och produkter som orsakar allergi eller intolerans

Vissa ämnen och produkter som orsakar allergi eller intolerans och som fastställts i lagstiftningen skall alltid anges med sina egna namn i förteckningen över beståndsdelar. Dessa beståndsdelar framgår av tabell 1. Om till exempel vetestärkelse använts i en produkt, skall det anges som vetestärkelse i förteckningen över beståndsdelar, det räcker inte med enbart kategorinamnet.

Också tillsatser som innehåller sådana ämnen som orsakar allergi eller intolerans som upptagits i tabell 1 skall anges med sitt eget namn så att namnet på beståndsdelen som orsakar överkänslighet framgår av namnet. Det räcker inte med enbart E-koden. Lecitin som härstammar från soja skall till exempel anges med namnet sojalecitin och lysozym som härstammar från hönsägg med namnet lysozym (från hönsägg) eller ägglysozym.

Beståndsdelar som orsakar allergi eller intolerans skall anges också i påskrifterna på förpackningar till alkoholdrycker, även om ingen förteckning över beståndsdelarna annars förutsätts på sådana. Om det inte finns någon förteckning över beståndsdelarna förses förpackningen med påskriften ”innehåller…”, exempel ”innehåller sulfiter” eller ”innehåller kornmalt”.

Beståndsdelens ursprung behöver inte anges, om det framgår av produktens beteckning (såsom mjölkpulver). Om beståndsdelen förknippas med ett allmänt bekant ursprung (såsom smör) eller om det angivits i samband med någon annan beståndsdel, behöver ursprunget inte anges.

Tabell 1. Ämnen som orsakar allergi eller intolerans (pdf)

Undantag 

I tabell 1 finns några undantag till förteckningen över beståndsdelar som orsakar allergi eller intolerans. Undantagen har beviljats på grund av att sannolikheten för symptom är mycket liten. Växtursprunget för glukossirap som härstammar från vete behöver till exempel inte anges. Glukossirap kan innehålla små mängder veteproteiner, men det är mycket osannolikt att de skulle utlösa allvarliga allergiska reaktioner ens hos känsliga veteallergiker.

 

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2018