Livsmedlets beteckning

Livsmedlets beteckning skall kort och exakt ange vad förpackningen innehåller. Beteckningen skall specificera livsmedlet i fråga och åtskilja det från andra livsmedel som det annars kunde förväxlas med (exempel havre-, äppel- och nötmysli). Beteckningen får inte vara vilseledande.