Allergenerna ska framhävas

Allergenerna är ingredienser som kan orsaka allergi eller överkänslighet.

En del födoämnen kan orsaka intolerans vilket betyder att allas kropp inte tål dem.

Det är viktigt att konsumenten säkert lägger märke till allergener och ämnen som orsakar intolerans i påskrifterna på förpackningen. Därför ska dessa framhävas i ingrediensförteckningen på förpackningen. Det kan man göra till exempel med hjälp av teckensnittet, typsnittet eller bakgrundsfärgen.

En förteckning över ingredienserna som ska framhävas eller med andra ord allergenerna och ämnena som orsakar intolerans finner du i sin helhet här.

Om alla ingredienser i ett livsmedel orsakar allergi eller intolerans, ska de anges på ett sätt som tydligt skiljer sig från den övriga texten på förpackningen.

På mycket små förpackningar krävs ingen ingrediensförteckning. Också då ska ett allergiframkallande ämne anges med påskriften ”innehåller…”, om inte ingrediensen nämns redan i produktens beteckning.

Allergenerna ska anges också för oförpackade livsmedel

Om ingredienserna som orsakar allergi eller överkänslighet ska ges information också för oförpackade livsmedel utan att konsumenten separat behöver be om den.

Informationen kan också ges muntligen, om man i närheten av det oförpackade livsmedlet tydligt till exempel på en separat tavla berättar att man kan be personalen om informationen. Informationen kan också vara tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format. Den ska vara tillgänglig innan konsumenten fattar sitt köpbeslut och utan extra kostnader.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018